Polygon – CS bvba

Polygon – CS bvba ( corporate and speciality) is een onafhankelijke verzekeringstussenpersoon en is ingeschreven in het register van het FSMA als onafhandkelijk gevolmachtigd onderschrijver.

1. Verzekeringsbemiddelingsdiensten

Als onafhankelijk gevolmachtigd onderschrijver werken we enkel met in het FSMA register ingeschreven makelaars en wij bieden verzekeringsproducten aan de economische actoren in die sectoren waar we actief in zijn.
We bieden op maat advies en verzekeringsoplossingen aan voor onze verzekerden en beheren en vergoeden de gewaarborgde schade op basis van hoge standaarden.

Door het aanvaarden van onze voorstellen en regelen aanvaarden de partijen dat ze volledig kennis hebben van onze producten en dat jullie volledig bewust zijn van de gewaarborgde gevaren, de limieten en imitaties van de polis.


2 Verzekeringstakken

Polyon-CS biedt oplossingen als gevolmachtigd onderschrijver aan in de volgende verzekeringstakken:

2. Vervoerde goederen, bagage en alle aanverwante risico's: alle schade aan goederen tijdens transport en opslag, ongeacht de wijze van transport;

3. Maritieme aansprakelijkheid en BA-uitbating: voor logistieke en transport operatoren

4. Rollend materiaal behalve spoorwegmateriaal : alle schade aan al dan niet gemotoriseerde voertuigen die gebruikt worden in de logistieke als de transport sector;

5. Casco schepen: schade aan binnenschepen, kustvaartuigen en zeeschepen;

6. Diverse financiële verliezen: Reisverzekering, Paketreisdekkingen en bijzondere verzekering, contingency- / evenementen- en filmverzekering

7. Ongeval: permanente en tijdelijke invaliditeit; medische kosten of in combinatie;


3 Gedragscodes.

Wij respecteren de gedragscodes die vastgelegd zijn in de wet, overeengekomen binnen de sector of opgelegd worden door de verzekeringsmaatschappijen die wij vertegenwoordigen.


4 Privacy politiek

Wij respecteren de persoonlijke privacy met eender wie waarmee we werken en dit op basis van de van kracht zijnde wetgeving zoals de GDPR.
Indien we om inlichtingen vragen, hoeft u deze niet te geven maar het ontbreken van of gebrekkige informative kan voor gevolgen hebben dat we conform de wettelijke bepalingen hieromtrent een voorstel , een polis kunnen weigeren of dat dit de bestaande relatie beschadigd.

5 Het gebruik van onze web pagina’s

Indien u naar onze webpagina surft en daar onze webpagina’s doorloopt, gaat u met het volgende akkoord:
Indien u persoonlijke gegevens achterlaat, gaat u akkoord dat Polygon-CS deze gegevens gebruikt conform art 4 Privacy Politiek
U aanvaard ook dat wij nooit een volledige veiligheid kunnen waarborgen bij het gebruik van onze webpagina’s maar dat wij alles in het werk zullen stellen om uw privé gegevens te beveiligen.
Indien u er echter op staat dat uw persoonlijke gegevens maximaal beveiligd zijn, verzoeken wij u andere communicatie middelen aan te wenden die u deze veiligheid wel waarborgen.


5.1 Teksten

De teksten op onze webpagina’s zijn met de nodige zorg samengesteld doch
Nochtans bevatten deze teksten een beperkte informatie om de webpaginna’s overzichtelijk te houden..
De volledige details van de polisvoorwaarden wordt alleen gegeven in de ondertekende polis.
Op eenvoudige aanvraag kan bij elke offerte een voorbeeld van de volledige polistekst mee verzonden worden.
Polygon – CS behoudt zich steeds het recht voor om de inhoud van de webpagina’s aan te vullen, vervolledigen en aan te passen.
Daarom raden wij u aan om onze webpagina’s op regelmatige basis te consulteren.
Indien er op onze webpagina’s verbindingen staan naar andere webpagina’s van derden zijn wij niet verantwoordelijke noch voor de inhoud noch voor de kenmerken van de derden webpagina’s.
U bent ook zelf verantwoordelijk voor al de beslissingen die treft en of neemt op basis van de informatie die u aantreft op onze webpagina’s.


5.2 Cookies

Cookies zijn kleine databestanden die op uw hard schijf geplaatst worden tijden het consulteren van een web pagina.
De webpagina’s van Polygon-CS gebruikt ook dergelijke cookies en deze blijven actief gedurende de tijd dat u op onze webpagina’s blijft.
Deze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens.
De cookies van de Polygon-CS webpagina’s dienen om u een aangepaste dienstverlening te waarborgen.

De meeste zoekmachines zijn ingesteld om dergelijke cookies te aanvaarden. U kan natuurlijk zelf beslissing door de eigenschappen van uw zoekmachine te wijzigen welke cookies u wenst te aanvaarden. Indien u dit doet kan het zijn dat onze webpagina’s niet optimaal werken.

Contact gegevens:

Al de nodige contact details kan u terugvinden op de “Contact” pagina en dit in verschillende talen

Polygon – CS bvba is een officieel FSMA geregistreerde gevolmachtigde onderschrijven.
Voor bijkomende inlichtingen of in geval van klachten kan u steeds terecht bij:


Polygon – CS bvba
Brussselstraat 59 bus 13
2018 Antwerpen

Tel +32 (0)3 432 03 30

Bovendien kan u geval van klacht steeds de Ombudsman Verzekeringen contacteren:
Ombudsman voor Verzekeringen
(de Meeûssquare 35, 1000 Brussels, Tel. + 32 2 547 58 71 – Fax + 32 2 547 59 75 – info@ombudsman.as – www.ombudsman.as)